Članstvo

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva je državljan Republike Slovenije, ki izrazi željo postati član društva, podpiše pristopno izjavo, sprejme statut in plača članarino. Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti, pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Društvo ima trenutno … članov od tega je 45 ustanovnih članov.