Dejavnosti

Naše društvo se je takoj po ustanovitvi 18. marca aktivno vključilo v življenje in delo v naših krajih in v občini. Že v mesecu smo se udeležili očiščevalne akcije v okviru Vaške skupnosti Turiška vas.  Pomagali smo pri urejanju  cvetlične grede v Tomaški vasi in v Turiški vasi, pričeli z urejanjem športnega igrišča v Tomaški vasi. Meseca septembra smo pomagali Vaški skupnosti Turiška vas pri otvoritvi podhoda na kolesarski stezi, kjer smo  pripravile pogostitev za vse udeležence. Sodelovale smo na predstavitveni tržnici v Slovenj Gradcu.

Izdelali smo zloženko o Herčevi žagi in mlinu ter nekaj razglednic o naših krajih.

V mesecu oktobru smo organizirali spravilo koruze za kožuhanje, ki ga  v začetku oktobra organiziramo v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem.

Meseca novembra smo sodelovali na Martinovih dnevih, ki jih organizirajo Vaške skupnosti Šmartno, Legen  in Turiška vas in sicer pri igri v Tomaški vasi, naši člani so tudi kuhali Martinovo župo, sodelovali pa smo tudi na Martinovi tržnici, ki jo organizira TOD Šmartno.

V mesecu decembru in januarju pa poteka pod vodstvom Danice Kac delavnica izdelovanja čestitk.

Turistična dejavnost::

Prikaz starih običajev:

  • Ličkanje koruze na Erčevi žagi – v začetku meseca oktobra: Naše društvo vsako leto skupaj s Koroškim pokrajinskim muzejem organizira kožuhanje  oz. ličkanje na Erčevi žagi
  • Lušenje koruze – v mesecu marcu.

Delavnice za mlade:

Zadnjo soboto v oktobru skupaj s Koroškim pokrajinskim muzejem organiziramo delavnico izrezovanja buč – “Bučni strah”.

Športno rekreativna dejavnost:

  • pohod po vaški skupnosti (spoznavanje poti,  zaselkov,…) – meseca maja.
  • kolesarjenje po poteh vaške skupnosti.