O društvu

TURISTIČNO ŠPORTNO DRUŠTVO VEDRIN,
je prostovoljno, samostojno, neprofitno društvo, v katerem se združujejo občani (člani) z namenom in ciljem pospeševati turizem in šport v vseh njegovih pojavnih oblikah. Društvo deluje na osnovi statuta in delovnega programa na območju Vaške skupnosti Turiška vas, ki obsega Tomaško vas, Turiško vas, Mislinjsko dobravo, Brda in del Golavabuke.

Društvo se ukvarja z naslednjimi dejavnostmi:

 • informacijsko dejavnost in vodniško dejavnost,
 • gostinskimi storitvami na prireditvah, ki jih organizira društvo,
 • prodajo izdelkov umetne in domače obrti, ki jih  izdelujejo člani društva,
 • izdaja in založba turistično informativnih edicij o kraju in o delu društva,
 • organizacija turističnih, kulturnih, športno rekreacijskih in drugih prireditev,
 • sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, športno rekreacijskih, zabavnih in drugih prireditev ter manifestacij v organizaciji drugih društev in institucij v svojem kraju.
 • sodeluje pri imenovanju strokovnih komisij za ocenjevanje, usmerjanje, organiziranje in vodenje akcij ter tekmovanj med člani za urejanje in olepšavo krajev ter objektov,
 • dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležji,
 • vzpodbujanje usklajenega izdajanja vzgojne, strokovne turistične in ostale literature ter ediciji turistično propagandnega značaja,
 • opravljanje javnih pooblastil in koncesij s področja turizma,
 • varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter negovanja ljudskih običajev,
 • sooblikovanje turistične ponudbe v kraju,
 • splošna propaganda in informacijska dejavnost.

 

Turistično športno društvo Vedrin ohranja običaje in dejavnosti domačinov iz preteklosti,  sodeluje z ostalimi društvi v kraju, vaškimi skupnostmi in Mestno občino Slovenj Gradec  ter s Koroškim pokrajinskim muzejem.

Ob letošnjemu uspešnemu začetku delovanja  društva napovedujemo za prihodnje še bogatejšo ponudbo prireditev, aktivnosti in sodelovanja.

Toplo pa ste v našo družbo vabljeni vse naše občanke in občani, društva, občasni obiskovalci, ki vas k nam zanese ljubezen do narave, kulturne dediščine,  prijaznih domačinov  in do vsega lepega. Z veseljem bomo  vam  korak po koraku pokazali skrivnosti našega mladega Turistično športnega društva Vedrin.