Naši kraji

Mislinjska dolina je predalpska dolina v porečju reke Mislinje v severovzhodni Sloveniji. Iz Mislinjskega grabna v zgornjem delu med Pohorjem in vzhodnimi Karavankami se razširi v osrednjem delu v Slovenjgraško kotlino. Dolina poteka pod obronki Uršlje gore na zahodni in Pohorja na vzhodni strani. Nekje sredi te doline ležijo kraji, ki spadajo v Vaško skupnost Turiška vas.

V teh naših krajih je vse do danes ostalo precej izdelkov stare kmečke arhitekturne umetnosti. Naša pokrajina je obdana z mogočnimi gozdovi in ljudje so tod že od nekdaj kot gradbeni material uporabljali predvsem les. Izpod njihovih pridnih rok so nastajale prave  umetnine. Vrhunec takega oblikovanja predstavljajo kozolci, ki so služili za sušenje in shranjevanje sena ter drugih pridelkov. Najznačilnejši kozolci so dvojni kozolci ali toplarji, ki jih je še  v naši dolini precej  ohranjenih.

 

  • Turiška vas:

Turiška vas leži na  nadmorski višini 473 metrov v slovenjegraški kotlini oziroma v Mislinjski dolini, med reko Mislinjo in 200 m od glavne ceste Velenje – Slovenj Gradec. Ime spominja na Turke, ki so tod večkrat pustošili, vendar izvor besede ni povezan z njimi, saj se kraj prvič omenja že leta 1318 kot Tuerk. To je strnjeno naselje s 150 prebivalci. Turiška vas je edina v Mislinjski dolini, ki v svojem jedru nima cerkve, ima pa lepo urejen gasilski dom PGD Turiška vas, v katerem se krajani družijo na kulturnih ali drugih prireditvah. Največja znamenitost tega kraja je kozolec, ki je del domačije Marovšek. Najdemo ga na severnem robu Turiške vasi. Marovškov kozolec je spomenik lokalnega pomena.

  • Brda:

Nad dolino se med pohorskima potokoma Tunglavom in Dovnikovim grabnom razprostira zanimiv svet – Brda. Mislinja je na starejše, pretežno ilovnate odkladnine nanosila prod in ustvarila teraso, ki so jo razrezali manjši potoki ter tako ustvarili gričevnat relief. Od tod tudi ime Brda. V primerjavi z drugimi zaselki na pobočjih Pohorja nad Mislinjsko dolino je tu svet položnejši, zato so kmetije bliže skupaj. Na Brdah živi cca 260 prebivalcev. Na staro poselitev teh krajev kažeta poleg starih omemb tudi obe cerkvi na Brdah. Podružna cerkev sv. Magdalene je nastala že v 13. stoletju – v obdobju pozne romanike in zgodnje gotike, cerkev sv. Andreja pa je poznogotska. Obe sta arhitekturno zelo zanimivi, imata pa tudi enkratno lego.  Čeprav so številne nove hiše spremenile podobo Brd, pa se tu krajani še vedno pretežno ukvarjajo s kmetijstvom. Domačini so zelo prijazni in gostoljubni. Na njihovih domačijah dobimo prave kmečke dobrote, od domačega kruha, grumpov, mošta,….. Pogled na dolino je čudovit. Brda si lahko ogledate peš ali pa s kolesom, saj so poti iz Brd do Golavabuke znane ljubiteljem gorskega kolesarjenja in pohodništva.

 

  • Golavabuka:

 

Tudi Golavabuka se tako kot Brda  razprostira po obronkih Pohorja vse do Kop. Pod Vaško skupnost Turiška vas spada spodnji del Golavabuke, zgornji del pa spada pod Vaško skupnost Legen.

Po Golavabuki je naseljeno kmečko prebivalstvo (216 prebivalcev), ki se ukvarja pretežno z živinorejo. Seveda pa je Golavabuka pretežno posejana s smrekovim gozdom, v katerem lahko v letnem času nabiramo borovnice, gobe in druge gozdne sadeže. Ogledate si lahko Cerkev Sv. Filipa in Jakoba, ki jo prvič omenjajo leta 1443.

Pot nas preko Golavabuke vodi proti Legnu, Kopam ali čez Kremžarco proti Slovenj Gradcu. Razgled z Golavabuke je resnično čudovit,  ponese vas vse do Slovenj Gradca in naprej do Uršlje gore, Pece,  Raduhe.

 

  • Mislinjska Dobrava:

 

Mislinjska Dobrava se razprostira od Dovž do križišča za letališče Koroškega aerokluba Slovenj  Gradec. Na območju celotne Mislinjske Dobrave je več zaselkov (Metulov breg, Šmonova vas, Dobrovska vas,….), kjer živi cca 679 prebivacev.  Na tistem delu Mislinjske Dobrave, kjer ni zaselkov in travnikov se razprostira pretežno smrekov gozd, ki nam od spomladi do pozno jeseni nudi gobe in gozdne sadeže.  Mislinjska Dobrava je pretežno močvirnata. V Dobravi izvira tudi Homšnica, ki se pri Slovenj Gradcu izliva v reko Suhodolnico. V Mislinjski Dobravi je nekdaj stala mogočna graščina Hartenštajn, ki jo je v 16. st. pozidal Bernard pl. Gall iz Vodriža. Dvorec so med drugo svetovno vojno požgali partizani, ker je bila v njem nemška postojanka. Sedaj se na kraju, kjer je nekdaj stala graščina, vsako soboto odvija sejem, kjer lahko kupiš vse od domačih dobrot, oblačil do raznih ročnih izdelkov.  V Mislinjski Dobravi ima svoj prostor tudi Koroški aeroklub Slovenj Gradec, katerega začetki segajo v leto 1937, ko je na pobudo Ivana Miheva ustanovljena podružnica aerokluba Maribor. Klub se ukvarja z jadralnim letalstvom, modelarstvom, padalstvom, s turističnim in poslovnim letenjem, šolanjem pilotov, reklamnimi storitvami, organizacijo prireditev in tekmovanj.

 

  • Tomaška vas:

 

Tomaška vas najdemo med Turiško vasjo in Šmartnim pri Slovenj Gradcu in ravno tako kot Turiška vas, leži med reko Mislinjo in glavno cesto Velenje – Slovenj Gradec. Strnjeno naselje, s 149 prebivalci ima gasilski dom PGD Golavabuka ter zelo lepo cerkev Sv. Tomaža, ki se jo prvič omenja leta 1375. V Tomaški vasi se ob reki Mislinji nahajata tudi Herčeva žaga in mlin, ki so ju krajani, z račami in z jezom leta 2009  popolnoma obnovili. Obnovili so ju z minimalnimi finančnimi sredstvi in s preko 1800 prostovoljnih ur. Tako lahko sedaj na žagi prikažejo težko delo žagarjev, v mlinu pa si lahko ogledate kako dobimo koruzno moko z mletjem  koruze.