Cerkev Sv. Magdalene

Cerkev so prvič omenili leta 1524 in je enovitega nastanka iz let okoli 1300. Sestavljena je iz pravokotne ladje in pravokotnega prezbiterija. Iz tega časa sta ohranjeni okenci v vzhodni steni prezbiterija in okno v južni steni ladje. Zahodni portal je iz 16. stoletja. Na precej strmi strehi ladje je šestkotni stolpič, preoblečen z bakreno pločevino. V njem je zvon iz leta 1718. Glavni oltar je iz leta okoli 1725. Na sredini je kip sv. Marije Magdalene, zavetnice cerkve. Tabernakelj je iz 2. polovice 19. stoletja in ima na hrbtni strani napis, da je leta 1896 oltar obnovil Štefan Jager iz Kalobja. Stranska oltarja sta zgodnje baročna in sta primera zlatih oltarjev iz let okoli 1670-1680.

 

Podatki pridobljeni iz spletne strani: www.brezmadezna.com/md/ce/smartno/