Cerkev Sv. Tomaža v Tomaški vasi

Prvič je bila omenja leta 1375 in so jo leta 1476 požgali Turki. Prvotna cerkev iz prve polovice 13. stoletja je bila opremljena z apsido in strešnim stolpičem. Sedanji prezbiterij je dobila v drugi polovici 16. stoletja, zvonik in zakristijo pa šele okoli leta 1845.

Glavni oltar je izdelek Mersijeve delavnice. Tabernakelj je iz 19. stoletja. V cerkvi je tudi slika sv. Tomaža, delo J. A. Straussa iz Slovenj Gradca. Levi stranski oltar je lep primer tako imenovanega zlatega oltarja s kipom Marije z Jezusom spodaj in kipom sv. Jožefa zgoraj. Izdelali so ga v zadnji tretjini 17. stoletja. Desni stranski oltar je manj bogat. V spodnji niši je kip sv. Štefana iz leta 1740, v zgornji pa je kip svetnice brez atributov, verjetno sv. Barbare in je iz prve polovice 16. stoletja.

Orgle so iz prve polovice 18. stoletja in nimajo pedala, igralnik pa je spredaj. Zvonovi so trije: mali zvon je iz leta 1935, vlit v Zemunu, nova dva pa sta iz leta 1992. Cerkev stoji na 450 metrih nadmorske višine.

 

Podatki pridobljeni iz spletne strani: www.brezmadezna.com/md/ce/smartno/