Kulturna dediščina

  • Herčeva žaga in mlin v Tomaški vasi
  • Marovškov kozolec v Turiški vasi
  • Cerkev Sv. Filipa in Jakoba v Golavabuki
  • Cerkev Sv. Tomaža v Tomaški vasi
  • Cerkev Sv. Magdalene
  • Cerkev Sv. Andreja na Brdah