Program dela za leto 2011

Datum Aktivnost Realizacija Število udeležencev
18. 3. 2011 Ustanovni občni zbor TŠD Vedrin
MAREC-APRIL Ureditev registracije društva in odprtje transakcijskega računa
26.3.2011 Očiščevalna akcija
APRIL-MAJ Popravilo Herčeve žage in mlina ter ureditev okolice
OD APRILA DO JULIJA Urejanje športnega igrišča  v Tomaški vasi
OD APRILADO OKTOBRA Urejanje gred  in okolice v Tomaški vas, Turiški vasi, Golavabuki, na Brdah  in v Mislinjski Dobravi
11. do 18.9.2011 Sodelovanje ob prazniku MO Slovenj Gradec – predstavitev TŠD Vedrin s stojnico
SEPTEMBER Gledališka predstava na Herčevi žagi
7. 10.2011 Kožuhanje na Herčevi žagi –  organizator VS Turiška vas, Koroški pokrajinski muzej, TOD Šmartno in TŠD Vedrin
NOVEMBER Sodelovanje na Martinovih dnevih
SKOZI VSE LETO Sodelovanje s turističnimi in športnimi društvi v Mestni občini Slovenj Gradec
NOVEMBER, DECEMBER, JANUAR Zimske delavnice (izdelava čestitk, izdelava adventnih venčkov,…..)Prikaz starih običajev: lušenje koruze