Program dela za leto 2012

Datum Aktivnost
FEBRUAR Lušenje koruze
9. 3. Občni zbor TŠD Vedrin
24.3.

Očiščevalna akcija

 

APRIL-MAJ Popravilo Herčeve žage in mlina ter ureditev okolice
OD APRILA DO JULIJA Urejanje športnega igrišča  v Tomaški vasi
OD APRILADO OKTOBRA Urejanje gred  in okolice v Tomaški vas, Turiški vasi, Golavabuki, na Brdah  in v Mislinjski Dobravi
JUNIJ ALISEPTEMBER Družabne igre – srečanje s turističnimi društvi v MO Slovenj Gradec
MAJ, JUNIJ Pohod  »Po vaški skupnosti Turiška vas «
AVGUST, SEPTEMBER Kolesarjenje po Mislinjski dolini 

 

SEPTEMBER Sodelovanje ob prazniku MO Slovenj Gradec – predstavitev TŠD s stojnico
AVGUST,SEPTEMBER »Veseli popoldan na Herčevi žagi« (Gledališka oz. glasbena predstava na Herčevi žagi)
SEPTEMBER Izlet za člane TŠD Vedrin
OKTOBER Kožuhanje na Herčevi žagi –  organizator VS Turiška vas, Koroški pokrajinski muzej, TOD Šmartno in TŠD Vedrin
NOVEMBER Sodelovanje na Martinovih dnevih
SKOZI VSE LETO Sodelovanje s turističnimi in športnimi društvi v Mestni občini Slovenj Gradec
OD NOVEMBRA DO MARCA Zimske delavnice (izdelava čestitk, izdelava raznih aranžmajev (advetntni  venčki, novoletni aranžmaji,…), izdelava košev in košar,..…..)
DECEMBERJANUARFEBRUAR Udeležba na zimskih in drugih pohodih (pohod z baklami k Sv. Magdaleni, »Čez goro k očetu«, »Od Litije do Čateža«, itd.)

 

Dodaj odgovor