Cerkev Sv. Andreja na Brdah

Cerkev se prvič omenja leta 1494 in je enovite gradnje. Pravokotno ladjo in obokan prezbiterij deli precej nizek slavolok. Ima lesen, s pločevino obit zvonik, ki je na tem mestu od leta 1877. Notranjost krasi slikarija iz leta 1904. V prezbiteriju je preprost baročni oltar s sv. Andrejem (verjetno iz 17. stoletja). Znamenit je antipendij s sliko sv. Andreja v niši, ki jo nosita dva angela. Stranski oltar in prižnica sta neogotska iz leta 1874. Orgle so majhne, postbaročne. V cerkvi sta tudi dva školjkasta kropilnika, ki nosita letnico 1703. Cerkev stoji na nadmorski višini 562 m.

 

Podatki pridobljeni iz spletne strani: www.brezmadezna.com/md/ce/smartno/

Dodaj odgovor