Zgodovina

Turistično športno društvo VEDRIN je bilo ustanovljeno na ustanovnem zboru  18.3.2011 na pobudo predsednika vaške skupnosti Turiška vas Alberta Kotnika. Že tedaj so bili znani cilji društva, da ohranimo stare običaje in navade, domače okolje popestrimo z zanimivimi prireditvami, spodbujamo in pomagamo občanom pri razvoju turizma…

Glede na možnosti, ki jih imajo kraji, ki spadajo pod Vaško skupnost Turiška vas, pa smo bili enotnega mnenja, da bi jih bilo potrebno izkoristiti in jih turistom ponuditi za ogled skupaj z običaji in kulinariko s tega konca.

Glede na to, da si mladi in tudi starejši že vrsto let želijo igrišča, na kateremu bi se bilo možno rekreirati, smo povezali turistično in športno društvo. Ob igrišču se bo postavil tudi manjši objekt za garderobo in rekvizite ter prostorom za sestanke.

Možnosti za ogled je veliko, od Herčeve žage in mlina, Marošekovega kozolca, cerkev sv.Magdalene na Brdah, cerkev sv.Andreja na Brdah cerkve sv.Tomaža v Tomaški vasi, cerkev sv.Filipa v Golavabuki, letališča, spominska  obeležja….